→ Політика конфіденційності (Патруль для iOS)

→ Політика конфіденційності (Rights для Android)

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПАТРУЛЬ ДЛЯ IOS

(ENGLISH VERSION BELOW UKRAINIAN)

 1. Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності (далі за текстом – Угода) визначає, порядок отримання, збереження, оброблення, використання і розкриття персональних даних користувача. Персональні дані користувача заповнюються безпосередньо і особисто користувачем.

1.2. При використанні будь-якої функції або сервісів Мобільних додатків будь-яка фізична особа (далі – Користувач) незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді Користувача.

1.3. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації на у Мобільному додатку при використанні будь-якого сервісу Мобільного додатку. Використання Мобільного додатку означає повне прийняття Користувачем умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Користування Мобільним додатком без прийняття умов Політики конфіденційності є неможливим.

1.4. Розробник може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача.

1.5. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується у Мобільному додатку. Користувач користуючись Мобільним додатком автоматично підтверджує свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.6. У дійсній Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Розробник – власник Мобільного додатку Патруль;

Мобільний додаток – додаток під назвою “Патруль” доступний для завантаження через App Store для мобільних пристроїв на базі iOS;

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, дані про яку внесені до серверу Розробника, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Мобільного додатку та яка отримала від Розробника згенероване посилання для підтвердження ним ім’я користувача та паролю.

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їх допомогою.

Деякі технічні терміни, які використовуються в цій Угоді, даються без розшифровки. Якщо Вам не знайомий будь-який термін, будь ласка, ознайомтеся з його змістом на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет. Якщо значення терміну не прояснилося, зв’яжіться з розробниками програми “Патруль” (контактні дані розробників програми “Патруль” вказані в Розділі 9), ми спробуємо Вам допомогти.

1.7. В Мобільному додатку можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

1.8. Користувач надає право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані користувача відповідно до положень цієї Угоди.

1.9. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення користувача до безпеки і захисту його персональних даних і даних авторизації, треті сторони можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису користувача та особистих, та інших даних. Розробник не несе відповідальності за збитки, спричинені таким доступом.

 1. Реєстрація користувача.

2.1. Для використання Мобільного додатку, Користувач зобов’язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий запис, що забезпечує доступ до сервісів Мобільного додатку.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе для заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використання сервісів Мобільного додатку, Розробник має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Розробника або залучення Розробника до відповідальності за дії такого Користувача, Розробник має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Розробник зобов’язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Розробнику при реєстрації Користувача у Мобільних додатках.

2.6. Зобов’язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації у Мобільному додатку для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Мобільних додатків.

2.7. При реєстрації у Мобільному додатку Користувач вносить наступну інформацію: імя, прізвище, адреса електронної пошти та (за бажанням) особиста фотографія.

2.8. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Розробник не несе відповідальності за негативні наслідки, які настали або могли б настати в результаті втрати доступу до власного облікового запису Користувачем.

2.9. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Розробник не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані. Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

 1. Персональні дані та політика конфіденційності

3.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувачів регулюються Законом України “Про захист персональних даних”.

3.2. Користувач надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних даних під час реєстрації і користування Мобільним додатком. Якщо Користувач не надає згоду, він повинен утриматись від користування Мобільним додатком.

3.3. Розробник може автоматично збирати та використовувати певні дані, серед яких ім’я, адресу електронної пошти, пароль для ідентифікації Користувача мобільного додатка.

3.4. Розробник може, за згодою користувача, отримувати доступ до різноманітних служб та даних мобільного пристрою: зовнішнього пристрою зберігання даних (карти пам’яті).

3.5. Користувач автоматично надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних у разі використання Мобільного додатку. Будь-яких інших домовленостей та укладення договорів не передбачається.

3.6. Персональні дані (ім’я та адреса електронної пошти) можуть бути використані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Користувач може відмовитися від розсилки за його контактними даними

3.7. Розкриття персональних даних без згоди користувача або уповноваженої особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно. Користувач погоджується з тим, що такі дії Розробника не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних та даної Угоди.

3.8. Інформація про вас, включаючи персональні дані, ідентифікує Вас як Користувача Мобільного додатку. 

 1. Порядок зміни/видалення інформації.

4.1. Користувачі можуть змінювати/видаляти особисту інформацію в будь-який момент часу, для цього достатньо написати листа Розробнику.

4.2. Персональні дані користувача зберігаються на сервері, доки користувач не звернувся про їх вилучення.

4.3. Дані користувача видаляються остаточно та без відновлення через 7 (сім) діб після запиту про їх видалення у зв’язку з щоденним створенням резервних копій вихідного коду та бази даних.

 1. Обмеження під час використання мобільного додатку.

5.1. При використанні Мобільного додатку Користувач не має права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію яка може призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

5.2. При використанні Мобільного додатку Користувачу заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

5.3. Клієнту забороняється без згоди Розробника здійснювати обмін контактною інформацією (ім’я, електронна пошта, розголошення прізвищ, назв компаній тощо), яка дасть можливість ідентифікувати особу. Вчинення таких дій дає право Розробнику обмежити доступ особи, яка вчинила такі дії до Мобільного додатку.

5.4. Розробник має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, у відповідності до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, включаючи персональні дані без згоди Користувача.

 1. Захист конфіденційної інформації.

6.1. Ми приймаємо всі розумні запобіжні заходи для захисту конфіденційних даних. Усі дані, які збирає Розробник, зберігаються на одному або кількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої мережі. 

 1. Виняткові права і гарантії Розробника.

7.1. Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об’єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Розробника.

7.2. Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачам на використання Мобільного додатку будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Мобільного додатку.

7.3. Мобільний додаток надається для використання Користувачем за принципом “as is” (як є). Розробник не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Мобільного додатку.

 1. Обмеження відповідальності Розробника.

8.1. Розробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної у Мобільному додатку, а також при використанні сервісів Розробника, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Мобільного додатку.

8.2. Розробник не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних Мобільним додатком послуг. Функціонування Мобільного додатку може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Розробника.

8.3. Розробник не несе відповідальності за розміщену інформацію в додатку, вся інформація яка знаходиться в базі даних додатку завантажується з відкритих джерел мережі Інтернет, а також може бути власністю третіх осіб, які надали згоду в розміщенні інформації в Мобільному додатку Патруль.

 1. Контактні дані Розробника.

9.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг, інформації, яку ви надаєте, звертайтесь за електронною адресою: app@patrul.app 

Ваш запит обов’язково повинен включати ім’я та іншу інформацію, необхідну для всебічного і повного розгляду вашого запиту.

 1. Зміни у політиці конфіденційності.

10.1. Розробник може змінити умови політики конфіденційності. У цьому випадку Розробник змінює версію документу на сторінці політики конфіденційності. Будь ласка, періодично перевіряйте ці умови.

10.2. Розробник не несе відповідальності за збитки або збитки, завдані користувачем або третьою стороною в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї політики конфіденційності, інструкцій або інструкцій щодо використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

 1. Заключні положення.

11.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем з одної сторони і Розробником з іншої сторони щодо порядку використання Мобільного додатку.

11.2. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за місцем знаходження Розробника.

11.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

11.4. Бездіяльність з боку Розробника в разі порушення Користувачем положень Угод не позбавляє Розробника права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Розробника від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

11.5. Ця політика конфіденційності застосовується до користувача з моменту, коли під час використання мобільного додатка “Патруль” клієнт зареєструвався та погодився з умовами цієї політики конфіденційності, та діє до тих пір, поки будь-яка інформація про користувача, включаючи персональні дані, зберігається у Розробника.


Privacy Policy

FTS built the Патруль app as a Freemium app. This SERVICE is provided by FTS at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at Патруль unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to name, email. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third-party services that may collect information used to identify you.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Account

Users can change/delete personal information at any time by writing a letter to the Developer from application and/only from registration email. User data is permanently and irretrievably deleted 7 (seven) days after the request for its deletion due to daily backups of the source code and database.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do the necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-04-06

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at app@patrul.app


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ RIGHTS ДЛЯ ANDROID

(ENGLISH VERSION BELOW UKRAINIAN)

Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності (далі за текстом – Угода) визначає, порядок отримання, збереження, оброблення, використання і розкриття персональних даних користувача. Персональні дані користувача заповнюються безпосередньо і особисто користувачем.

1.2. При використанні будь-якої функції або сервісів Мобільних додатків будь-яка фізична особа (далі – Користувач) незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді Користувача.

1.3. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації на у Мобільному додатку при використанні будь-якого сервісу Мобільного додатку. Використання Мобільного додатку означає повне прийняття Користувачем умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Користування Мобільним додатком без прийняття умов Політики конфіденційності є неможливим.

1.4. Розробник може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача.

1.5. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується у Мобільному додатку. Користувач користуючись Мобільним додатком автоматично підтверджує свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.6. У дійсній Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Розробник – власник Мобільного додатку Rights (Райтс);

Мобільний додаток – додаток під назвою Rights (Райтс) доступний для завантаження через Google Play для мобільних пристроїв на базі Android;

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, дані про яку внесені до серверу Розробника, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Мобільного додатку та яка отримала від Розробника згенероване посилання для підтвердження ним ім’я користувача та паролю.

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їх допомогою.

Деякі технічні терміни, які використовуються в цій Угоді, даються без розшифровки. Якщо Вам не знайомий будь-який термін, будь ласка, ознайомтеся з його змістом на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет. Якщо значення терміну не прояснилося, зв’яжіться з розробниками програми Rights (Райтс) (контактні дані розробників програми Rights (Райтс) вказані в Розділі 9), ми спробуємо Вам допомогти.

1.7. В Мобільному додатку можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

1.8. Користувач надає право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані користувача відповідно до положень цієї Угоди.

1.9. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення користувача до безпеки і захисту його персональних даних і даних авторизації, треті сторони можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису користувача та особистих, та інших даних. Розробник не несе відповідальності за збитки, спричинені таким доступом.

Реєстрація користувача.

2.1. Для використання Мобільного додатку, Користувач зобов’язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий запис, що забезпечує доступ до сервісів Мобільного додатку.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе для заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використання сервісів Мобільного додатку, Розробник має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Розробника або залучення Розробника до відповідальності за дії такого Користувача, Розробник має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Розробник зобов’язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Розробнику при реєстрації Користувача у Мобільних додатках.

2.6. Зобов’язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації у Мобільному додатку для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Мобільних додатків.

2.7. При реєстрації у Мобільному додатку Користувач вносить наступну інформацію: імя, прізвище, адреса електронної пошти та (за бажанням) особиста фотографія.

2.8. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Розробник не несе відповідальності за негативні наслідки, які настали або могли б настати в результаті втрати доступу до власного облікового запису Користувачем.

2.9. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Розробник не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані. Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

Персональні дані та політика конфіденційності

3.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувачів регулюються Законом України “Про захист персональних даних”.

3.2. Користувач надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних даних під час реєстрації і користування Мобільним додатком. Якщо Користувач не надає згоду, він повинен утриматись від користування Мобільним додатком.

3.3. Розробник може автоматично збирати та використовувати певні дані, серед яких ім’я, адресу електронної пошти, пароль для ідентифікації Користувача мобільного додатка.

3.4. Розробник може, за згодою користувача, отримувати доступ до різноманітних служб та даних мобільного пристрою: зовнішнього пристрою зберігання даних (карти пам’яті).

3.5. Користувач автоматично надає згоду на збір, використання, обробку та захист персональних у разі використання Мобільного додатку. Будь-яких інших домовленостей та укладення договорів не передбачається.

3.6. Персональні дані (ім’я та адреса електронної пошти) можуть бути використані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Користувач може відмовитися від розсилки за його контактними даними

3.7. Розкриття персональних даних без згоди користувача або уповноваженої особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно. Користувач погоджується з тим, що такі дії Розробника не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних та даної Угоди.

3.8. Інформація про вас, включаючи персональні дані, ідентифікує Вас як Користувача Мобільного додатку. 

Порядок зміни/видалення інформації.

4.1. Користувачі можуть змінювати/видаляти особисту інформацію в будь-який момент часу, для цього достатньо написати листа Розробнику.

4.2. Персональні дані користувача зберігаються на сервері, доки користувач не звернувся про їх вилучення.

4.3. Дані користувача видаляються остаточно та без відновлення через 7 (сім) діб після запиту про їх видалення у зв’язку з щоденним створенням резервних копій вихідного коду та бази даних.

Обмеження під час використання мобільного додатку.

5.1. При використанні Мобільного додатку Користувач не має права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію яка може призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

5.2. При використанні Мобільного додатку Користувачу заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

5.3. Клієнту забороняється без згоди Розробника здійснювати обмін контактною інформацією (ім’я, електронна пошта, розголошення прізвищ, назв компаній тощо), яка дасть можливість ідентифікувати особу. Вчинення таких дій дає право Розробнику обмежити доступ особи, яка вчинила такі дії до Мобільного додатку.

5.4. Розробник має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, у відповідності до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, включаючи персональні дані без згоди Користувача.

Захист конфіденційної інформації.

6.1. Ми приймаємо всі розумні запобіжні заходи для захисту конфіденційних даних. Усі дані, які збирає Розробник, зберігаються на одному або кількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні за межами нашої мережі. 

Виняткові права і гарантії Розробника.

7.1. Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об’єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Розробника.

7.2. Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачам на використання Мобільного додатку будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Мобільного додатку.

7.3. Мобільний додаток надається для використання Користувачем за принципом “as is” (як є). Розробник не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Мобільного додатку.

Обмеження відповідальності Розробника.

8.1. Розробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної у Мобільному додатку, а також при використанні сервісів Розробника, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Мобільного додатку.

8.2. Розробник не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних Мобільним додатком послуг. Функціонування Мобільного додатку може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Розробника.

8.3. Розробник не несе відповідальності за розміщену інформацію в додатку, вся інформація яка знаходиться в базі даних додатку завантажується з відкритих джерел мережі Інтернет, а також може бути власністю третіх осіб, які надали згоду в розміщенні інформації в Мобільному додатку Rights (Райтс).

Контактні дані Розробника.

9.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг, інформації, яку ви надаєте, звертайтесь за електронною адресою: app@patrul.app 

Ваш запит обов’язково повинен включати ім’я та іншу інформацію, необхідну для всебічного і повного розгляду вашого запиту.

Зміни у політиці конфіденційності.

10.1. Розробник може змінити умови політики конфіденційності. У цьому випадку Розробник змінює версію документа на сторінці політики конфіденційності. Будь ласка, періодично перевіряйте ці умови.

10.2. Розробник не несе відповідальності за збитки або збитки, завдані користувачем або третьою стороною в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї політики конфіденційності, інструкцій або інструкцій щодо використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Заключні положення.

11.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем з одної сторони і Розробником з іншої сторони щодо порядку використання Мобільного додатку.

11.2. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за місцем знаходження Розробника.

11.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

11.4. Бездіяльність з боку Розробника в разі порушення Користувачем положень Угод не позбавляє Розробника права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Розробника від своїх прав в разі здійснення надалі подібних або схожих порушень.

11.5. Ця політика конфіденційності застосовується до користувача з моменту, коли під час використання мобільного додатка “Rights (Райтс)” клієнт зареєструвався та погодився з умовами цієї політики конфіденційності, та діє до тих пір, поки будь-яка інформація про користувача, включаючи персональні дані, зберігається у Розробника.

Privacy Policy

FTS built the Rights (Райтс) app as a Freemium app. This SERVICE is provided by FTS at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at Rights (Райтс) unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to name, email. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

The app does use third-party services that may collect information used to identify you.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app

 • Google Play Services
 • AdMob
 • Google Analytics for Firebase
 • Firebase Crashlytics
 • Facebook

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (IP) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Account

Users can change/delete personal information at any time by writing a letter to the Developer from application and/only from registration email. User data is permanently and irretrievably deleted 7 (seven) days after the request for its deletion due to daily backups of the source code and database.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these cookies explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use cookies to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do the necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2023-10-25

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at app@patrul.app