Умови користування

(ENGLISH VERSION BELOW UKRAINIAN)

Завантажуючи або використовуючи додаток, ці умови автоматично застосовуватимуться до вас – тому вам слід переконатися, що ви уважно їх прочитали перед використанням програми. Вам заборонено будь-яким чином копіювати або змінювати додаток, будь-яку його частину або наші торгові марки. Ви не маєте права копіювати вихідний код програми, а також перекладати додаток іншими мовами чи створювати схожі версії. Сам додаток і всі торгові марки, авторські права, права на бази даних та інші права інтелектуальної власності, що належать до нього, належать Розробнику.

Ми прагнемо, щоб додаток був максимально корисним та ефективним. З цієї причини ми залишаємо за собою право в будь-який час і з будь-якої причини вносити зміни в додаток або стягувати плату за його послуги. Ми ніколи не будемо стягувати з вас плату за додаток або його послуги, не давши вам чітко зрозуміти, за що ви платите.

Додаток патруль розповсюджується умовно безкоштовно – freemium, а саме за підпискою. Увесь контент в додатку доступний будь-якому користувачеві, окрім розділів, які потребуються окремих прав доступу. Підписка означає користування додатковим функціоналом додатку, наприклад – пошук по сторінці, користування нотатками, тощо, а також можливість відключення реклами. Наразі існують 3 (“три”) види підписки для Android та 2 (“дві”) підписки для iOS:

Для Android

  • 7 днів пробного періоду. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. На 8 день користування, у вас зніметься оплата за 1 місяць користування у розмірі $0.99, тому якщо ви не плануєте продовжувати користування додатком за підпискою, будь ласка відмініть підписку в Google Play, інструкція – https://support.google.com/googleplay/answer/7018481
  • 1 місяць – вартість $0.99
  • 1 рік – вартість $9.99

Для iOS

  • 7 днів пробного періоду. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. На 8 день користування, у вас зніметься оплата за 1 місяць користування у розмірі $1.99, тому якщо ви не плануєте продовжувати користування додатком за підпискою, будь ласка відмініть підписку в App Store, інструкція – https://support.apple.com/uk-ua/HT202039
  • 1 рік – вартість $19.99

Додаток Патруль зберігає та обробляє персональні дані, які ви надали нам, для користування ним. Ви несете відповідальність за безпеку свого телефону та доступу до програми. Тому ми рекомендуємо вам не використовувати jailbrake і не ставити на свій телефон неліцензійні програми. Це процес усунення програмних обмежень та обмежень, накладених офіційною операційною системою вашого пристрою. Ці маніпуляції можуть зробити ваш телефон уразливим до шкідливого програмного забезпечення/вірусів/шкідливих програм, поставити під загрозу функції безпеки вашого телефону, а це може означати, що програма Патруль не працюватиме належним чином або взагалі не працюватиме.

Додаток дійсно використовує послуги третіх сторін, які декларують свої власні Загальні положення та умови.

Посилання на Загальні положення та умови сторонніх постачальників послуг, які використовуються додатком

Ви повинні знати, що є певні речі, за які ми не можемо нести відповідальність. Для деяких функцій програми потрібно, щоб програма мала активне підключення до Інтернету. З’єднання може бути Wi-Fi або надано оператором мобільної мережі, але ми не можемо нести відповідальність за те, що програма не працює з повною функціональністю, якщо у вас немає доступу до Wi-Fi або у вас не працює мобільний інтернет. Якщо ви використовуєте додаток за межами зони з Wi-Fi, пам’ятайте, що ваші умови угоди з постачальником послуг мобільного зв’язку все одно будуть застосовуватися. В результаті оператор мобільного зв’язку може стягнути з вас плату за витрати на дані за весь час з’єднання під час доступу до програми або інші збори третіх сторін.

Використовуючи додаток, ви несете відповідальність за будь-які такі витрати, включаючи витрати на передачу даних у роумінгу, якщо ви користуєтесь додатком за межами своєї території (тобто регіону чи країни), не вимикаючи роумінг даних. Якщо ви не є платником рахунків за пристрій, на якому ви використовуєте додаток, майте на увазі, що ми припускаємо, що ви отримали дозвіл від платника рахунків на використання програми. У цьому ж сенсі не завжди можна брати на себе відповідальність за те, як ви користуєтесь додатком, тобто вам потрібно переконатися, що ваш пристрій залишається зарядженим – якщо він розряджається, і ви не можете його ввімкнути, щоб скористатися послугою, не можете взяти на себе відповідальність. Що стосується відповідальності користувача за використання вами програми, то під час користування нею важливо пам’ятати, що хоча ми прагнемо забезпечити її постійне оновлення та коректність, ми покладаємось на треті сторони які надають нам інформацію, щоб ми могли зробити її доступною для вас. Ми не несемо відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, які можуть відбутись внаслідок користування  програмою.

У якийсь момент ми, можливо, захочемо оновити додаток. Додаток наразі доступний на Android та iOS – вимоги до системи (і до будь-яких додаткових систем, які ми вирішуємо розширити доступністю програми) можуть змінитися, і вам потрібно буде завантажити оновлення, якщо ви хочете продовжувати користуватися додатком, ми не обіцяємо, що програма завжди оновлюватиметься, щоб вона була актуальною для вас та/або працювала з версією Android та iOS, яку ви встановили на своєму пристрої. Однак ви обіцяєте завжди приймати оновлення програми, коли вам її пропонують. Ми також можемо побажати припинити надання програми та можемо припинити її використання в будь-який час, не повідомляючи вас про припинення роботи. Якщо ми не скажемо вам інше, після будь-якого припинення (а) припиняться права та ліцензії, надані вам у цих умовах; (б) ви повинні припинити використання програми та (за необхідності) видалити її зі свого пристрою.

Зміни до цих положень та умов

Ми можемо час від часу оновлювати наші Загальні положення та умови. Тому радимо періодично переглядати цю сторінку на предмет будь-яких змін. Ми повідомлятимемо вас про будь-які зміни, розміщуючи нові Загальні положення та умови на цій сторінці. Ці умови набувають чинності з 2022-04-03

Зв’яжіться з нами

Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо цих Умов, не соромтеся звертатися за адресою app@patrul.app.


Terms of use & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages or make derivative versions. The app itself, and all the trademarks, copyright, database rights, and other intellectual property rights related to it, still belong to FTS.

FTS is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The Патруль app stores and processes personal data that you have provided to us, to provide my Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the Патруль app won’t work properly or at all.

The app does use third-party services that declare their Terms and Conditions.

Link to Terms and Conditions of third-party service providers used by the app

You should be aware that there are certain things that FTS will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi or provided by your mobile network provider, but FTS cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that the terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third-party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, FTS cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, FTS cannot accept responsibility.

With respect to FTS’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavor to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. FTS accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The app is currently available on Android & iOS – the requirements for the both systems(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. FTS does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android & iOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

I may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page.

These terms and conditions are effective as of 2022-04-06

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Terms and Conditions, do not hesitate to contact me at app@patrul.app